Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7625,Realizacja-obowiazkow-w-zakresie-umarzania-swiadectw-pochodzenia-lub-swiadectw-p.html
24.04.2024, 18:31

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Realizacja obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej za 2018 rok

Prezes URE przypomina o obowiązku uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, wynikającym z ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Szczegóły wraz z wzorami wniosków o umorzenie świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego zostały zawarte w Informacji Prezesa URE nr 53 dotyczącej realizacji obowiązków w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej za rok 2018.

Data publikacji : 20.07.2018

Opcje strony