Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aktualizacja pakietu informacyjnego MIOZE

Informujemy, że na stronie Urzędu Regulacji Energetyki został zaktualizowany pakiet informacyjny dla podmiotów zamierzających wystąpić z wnioskiem o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji oraz podmiotów, które uzyskały wpis do tego rejestru.

Działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji  jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji - zgodnie z art. 7 ustawy z  20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym pakietem informacyjnym MIOZE.

Data publikacji : 23.07.2018
Data modyfikacji : 20.08.2018

Opcje strony

do góry