Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązkowy udział biomasy pochodzenia rolniczego w łącznej masie biomasy wykorzystywanej do wytwarzania energii elektrycznej z OZE

Przypominamy, że 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy wprowadzające definicję biomasy pochodzenia rolniczego oraz nowy wymóg zachowania minimalnego udziału biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy wykorzystanej do wytworzenia energii elektrycznej, który wynosi odpowiednio, zgodnie z zgodnie z art. 60a ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii:

  1. 85% - dla instalacji spalania wielopaliwowego oraz dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego o mocy zainstalowanej elektrycznej wyższej niż 5 MW;
  2. 10% - dla dedykowanych instalacji spalania biomasy oraz układów hybrydowych o mocy zainstalowanej elektrycznej wyższej niż 20 MW.

Przepisy art. 60a ust. 2 oraz znowelizowany art. 44 ust. 3 pkt 7 ustawy o odnawialnych źródłach energii znajdują zastosowanie do energii elektrycznej wytworzonej od 1 lipca 2018 r.

Do energii elektrycznej wytworzonej do 30 czerwca 2018 r. należy natomiast stosować przepisy dotychczasowe, zgodnie z Informacją Prezesa URE nr 13/2017 z 9 marca 2017 r. w sprawie realizacji obowiązku zachowania minimalnego udziału biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy wykorzystanej do wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja.

Szczegóły w Informacji Prezesa URE nr 54 w sprawie realizacji obowiązku zachowania minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy wykorzystanej do wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii wprowadzonego znowelizowanymi przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Data publikacji : 25.07.2018

Opcje strony

do góry