Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7630,Nowe-ceny-gazu-dla-odbiorcow-w-gospodarstwach-domowych-Prezes-URE-zatwierdzil-ko.html
22.07.2024, 21:17

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe ceny gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Prezes URE zatwierdził korektę taryfy PGNiG Obrót Detaliczny

Rachunki „kuchenkowiczów” (grupa W-1) wzrosną miesięcznie średnio o 57 groszy. Odbiorcy gazu zużywający go także na potrzeby podgrzewania wody (grupy W-2) zapłacą o ok. 3 zł więcej miesięcznie, zaś odbiorcy ogrzewający mieszkania (grupy W-3) - o ok. 11 zł.

Ceny gazu podwyższone zostały o 5,9% w stosunku do taryfy obowiązującej. Pozostałe elementy mające wpływ na wysokość opłat za gaz nie ulegają zmianie, tak więc faktyczna podwyżka rachunków dla odbiorców PGNiG OD jest niższa i w części obrotowej oznacza wzrost średnich cen o 5,3% zarówno dla gazu wysokometanowego, jak i dla gazów zaazotowanych.

Rachunki wzrosną średnio o 3,6%

PGNiG OD odbiorcom w gospodarstwach domowych świadczy usługę kompleksową dostarczenia paliwa gazowego i stosuje w rozliczeniach stawki opłat dystrybucyjnych Polskiej Spółki Gazownictwa. Zważywszy, że i te stawki nie uległy zmianie, skutek na płatnościach jakimi obciążeni zostaną odbiorcy PGNiG OD posiadający umowy kompleksowe wyniesie ok. 3,60% dla odbiorców gazu wysokometanowego, 3,88% dla odbiorców gazu zaazotowanego GZ - 41,5 (Lw) i 3,80% dla odbiorców gazu zaazotowanego GZ - 35 (Ls).

W najmniejszym stopniu skutki korekty odczują „kuchenkowicze”, którzy zapłacą rachunki większe średnio o 57 groszy miesięcznie (netto), tj. o 2,67%. Odbiorcy używający gazu do przygotowania posiłków i podgrzania wody mogą spodziewać się rachunków wyższych o 3,32 złote miesięcznie (3,62%). Największa podwyżka czeka odbiorców zużywających duże ilości gazu - czyli tych, którzy dodatkowo ogrzewają mieszkania za pomocą gazu. Zapłacą rachunki wyższe o 3,88% czyli o ok. 11 złotych miesięcznie.

Główną przyczyną podwyżki cen gazu jest obserwowany od maja br. istotny wzrost kosztów zakupu gazu ziemnego wysokometanowego nabywanego przez przedsiębiorstwo na Towarowej Giełdzie Energii, która jest głównym źródłem zakupu tego surowca przez PGNiG OD.

Aktualna taryfa PGNiG OD obowiązywała od 1 kwietnia br. Nowe ceny  mogą wejść w życie najwcześniej 14 dni od dnia opublikowania zmiany taryfy i zostały zatwierdzone do końca roku.

Zatwierdzona zmiana taryfy opublikowana została w Biuletynie Branżowym URE - Paliwa gazowe Nr 49 (1143).

 

Data publikacji : 26.07.2018

Opcje strony