Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7636,Systemy-FIT-i-FIP-nowe-formy-wsparcia-wytwarzania-energii-elektrycznej-z-odnawia.html
2021-11-29, 12:26

Strona znajduje się w archiwum.

Systemy FIT i FIP - nowe formy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

W związku z wejściem w życie z dniem 14 lipca 2018 r. przepisów ustawy z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276), wprowadzających m.in. nowe formy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - tzw. system taryf gwarantowanych FIT (feed-in-tariff) oraz system dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium), Prezes URE przedstawia zasady funkcjonowania systemów FIT/FIP, w tym warunki formalne, od spełnienia których ustawodawca uzależnił możliwość skorzystania z tego rodzaju wsparcia.

Szczegóły w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 60 /2018 w sprawie warunków korzystania z nowych form wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii tj. tzw. systemów FIT/FIP.

Jednocześnie informujemy, że w dziale Energia elektryczna dostępna jest nowa sekcja „Systemy FIT/FIP”, w której opublikowany został pakiet dodatkowych informacji na ten temat.

Data publikacji: 27.07.2018
Data modyfikacji: 30.07.2018

Opcje strony