Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Korekta kosztów osieroconych za rok 2017

Prezes URE działając na podstawie przepisów ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, ustalił wysokość korekt rocznych zaliczek wypłaconych wytwórcom na poczet kosztów osieroconych za 2017 r. oraz wysokość korekt rocznych zaliczek na pokrycie kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego, powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2017 r.

Szczegóły w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 57/2018.

W ramach realizacji ww. ustawy, Prezes URE dokonał także korekt rocznych kosztów osieroconych i korekt rocznych kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2017 r. dla wytwórców objętych tą ustawą i uczestniczących w 2017 r. w programie pomocy publicznej (tj. dla Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o., Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o., CEZ Chorzów S.A., Elektrociepłowni Zielona Góra S.A.).

Rozliczenie za 2017 r. każdego z wytwórców objętego ustawą zawarte jest w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 58/2018.

Data publikacji : 02.08.2018

Opcje strony

do góry