Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Liczba zmian sprzedawców gazu na koniec II kwartału 2018 r.

Od początku prowadzenia monitoringu do końca II kw. 2018 r. odnotowano łącznie 169 378 zmian sprzedawcy gazu.

Zgodnie z obowiązującą zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy.  

Ocena dokonywana jest na podstawie wypełnionych przez OGP Gaz-System S.A., Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., a także innych operatorów systemów dystrybucyjnych, ankiet kwartalnych.

Prezes URE cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania przez odbiorców z prawa wyboru sprzedawcy gazu. Liczba zmian sprzedawcy gazu jest prostym i wiarygodnym miernikiem rozwoju konkurencyjnego rynku gazu.

Szczegółowe informacje dotyczące II kwartału 2018 r. w komunikacie. Dane za poprzednie okresy dostępne są w sekcji Zmiana sprzedawcy gazu.

Data publikacji : 04.08.2018

Opcje strony

do góry