Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja Prezesa URE nr 64/2018 w sprawie sprawozdawczości o rodzajach i ilości wytwarzanych, przywożonych i wywożonych paliwach ciekłych

Na stronie Urzędu opublikowana została informacja Prezesa URE nr 64/2018 w sprawie sprawozdawczości o rodzajach i ilości wytwarzanych, przywożonych i wywożonych paliwach ciekłych oraz wytyczne w zakresie prawidłowego wypełniania tego sprawozdania.

Opublikowany został także  nowy wzór  załącznika do sprawozdania.

Materiały dostępne są w sekcji „Obowiązki sprawozdawcze”.

Na stronie BIP zaktualizowane zostały także dane dotyczące ilości wyprodukowanych i przywiezionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej paliw ciekłych w III i IV kwartale 2017 r. oraz w I i II kwartale 2018 r.

Data publikacji : 14.08.2018
Data modyfikacji : 15.08.2018

Opcje strony

do góry