Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Raport Prezesa URE „Energetyka cieplna w liczbach - 2017”

Zachęcamy do lektury publikacji Prezesa URE Energetyka cieplna w liczbach - 2017. Raport przedstawia wyniki badania działalności przedsiębiorstw ciepłowniczych posiadających koncesje udzielone przez Prezesa URE na działalność związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło, funkcjonujących na regulowanym rynku ciepła w 2017 r. W badaniu tym udział wzięło 429 przedsiębiorstw i ich oddziałów.

W Raporcie znajdziemy wiele szczegółowych informacji na temat wyników badania działalności koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz pojawiających się trendów w energetyce.

Raport Prezesa URE „Energetyka cieplna w liczbach - 2017”.

Data publikacji : 14.08.2018
Data modyfikacji : 16.08.2018

Opcje strony

do góry