Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy wzór wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia

Na stronie Urzędu, w zakładce Przydatne formularze opublikowano nowy wzór wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia.

Gwarancję pochodzenia wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, składany do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, na którego obszarze działania została przyłączona jednostka kogeneracji, w terminie 30 dni od dnia zakończenia wytworzenia danej ilości energii elektrycznej objętej wnioskiem.

Więcej w zakładce Gwarancja pochodzenia - instrument w systemie wsparcia odnawialnych źródeł energii.

Data publikacji: 16.08.2018
Data modyfikacji: 25.02.2019

Opcje strony

do góry