Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Badanie rynku dotyczące zapotrzebowania na usługi magazynowania paliw gazowych

Gas Storage Poland Sp. z o.o. pełniąca rolę Operatora Systemu Magazynowania rozpoczęła proces badania rynku w celu uzyskania informacji dotyczących zapotrzebowania na usługi magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych w najbliższych latach.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zachęca podmioty zainteresowane usługami magazynowymi do wypowiedzenia się w szczególności co do zmiany wielkości pojemności czynnej pakietu (pkt 8 przedmiotowej ankiety) oraz do zgłaszania uwag dotyczących zagadnień nieprzewidzianych w ankiecie, a istotnych dla podmiotów korzystających z usług magazynowych. Prezes URE informuje, że spółka Gas Storage Poland nie konsultowała z nim treści przedmiotowej ankiety.

Formularz „Ankiety dotyczącej zapotrzebowania na usługi magazynowania paliwa gazowego” dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem:

https://ipi.gasstoragepoland.pl/pl/menu/aktualnosci/?page=aktualne/&post=zaproszenie-do-udzialu-w-badaniu-zapotrzebowania-na-uslugi-magazynowania-paliwa-gazowego-2/

Ankiety zbierane są do 10 września 2018 r. na adres:

Gas Storage Poland Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa

lub na adres: qsp@qas-storaqe.pl wpisując w temacie wiadomości: „Ankieta nr 1/2018 z dn. 17.08.2018 r. dotycząca zapotrzebowania na usługi magazynowania”.

Data publikacji : 28.08.2018

Opcje strony

do góry