Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7694,Pakiet-informacyjny-dla-wytworcow-biogazu-rolniczego-wystepujacych-o-wydanie-urz.html
2021-11-29, 13:19

Strona znajduje się w archiwum.

Pakiet informacyjny dla wytwórców biogazu rolniczego występujących o wydanie urzędowego potwierdzenia efektu zachęty

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki został opublikowany pakiet informacyjny dla wytwórców biogazu rolniczego występujących o wydanie urzędowego potwierdzenia efektu zachęty.

Wytwórca, który zamierza wytwarzać biogaz rolniczy w instalacji odnawialnego źródła energii oraz chce uzyskać świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego, ma obowiązek złożyć do Prezesa URE wniosek o wydanie urzędowego potwierdzenia efektu zachęty, który zawiera:

  1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;
  2. opis techniczno-ekonomiczny projektowanej inwestycji.

Zapraszamy do zapoznania się z pakietem informacyjnym zawierającym wzory dokumentów oraz wytyczne pomocne przy ubieganiu się o wydanie potwierdzenia efektu zachęty.

Data publikacji: 04.09.2018

Opcje strony