Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7713,Nowe-oblicze-polskiej-energetyki-tematem-Kongresu-Energetycznego-we-Wroclawiu.html
29.05.2024, 21:03

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Nowe oblicze polskiej energetyki” tematem Kongresu Energetycznego we Wrocławiu

IV Kongres Energetyczny „Nowe oblicze polskiej energetyki” odbywający się w dniach 19-20 września zgromadził naukowców, ekspertów i najważniejszych przedstawicieli administracji rządowej.

W trakcie Kongresu zaproszeni goście starali się odpowiedzieć na pytania dotyczące kierunków zmian oraz kształtu nowego oblicza polskiej energetyki. Dyskutowano m.in. czy można już mówić, że polska energetyka rzeczywiście nabiera nowego oblicza? Czy elektromobilność to szansa i przyszłość dla polskiej gospodarki? Czy Polska staje się bezpieczna w zakresie dostaw gazu?

Pierwszego dnia wydarzenia, w debacie poświęconej doktrynie energetycznej, w której uczestniczył Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando, paneliści rozmawiali m.in. o zawartości polityki energetycznej Polski oraz jak powinna przebiegać transformacja energetyki, żeby była skuteczna i akceptowalna społecznie. W panelu uczestniczyli także Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki PKN ORLEN SA Jarosław Dybowski, dr inż. Wojciech Myślecki z Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. inż. Jan Popczyk z Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Paweł Turowski z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dr hab. inż. Waldemar Skomudek z Politechniki Opolskiej oraz Prezes Zarządu Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski.

Kongres Energetyczny jest cyklicznym przedsięwzięciem organizowanym przez Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych od 2015 r., koncentrującym się na problematyce bezpieczeństwa energetycznego, efektywności, rozwoju rynków energii i gazu. Więcej na stronie organizatora www.dise.org.pl/n/.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Data publikacji : 19.09.2018
Data modyfikacji : 20.09.2018

Opcje strony