Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7725,Srednia-cena-sprzedazy-energii-elektrycznej-na-rynku-konkurencyjnym-w-II-kwartal.html
29.05.2024, 19:49

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2018 r.

W II kwartale 2018 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 186,21 zł/MWh.

Przypominamy, że w I kwartale br. cena ta wynosiła 174,95 zł/MWh.

Szczegóły, w tym metodologia obliczania tej ceny, znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 73/2018  w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2018 roku.

Data publikacji : 28.09.2018

Opcje strony