Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7745,Stosowanie-taryf-dla-paliw-gazowych-zatwierdzanych-przez-Prezesa-URE.html
2020-08-13, 07:50

Strona znajduje się w archiwum.

Stosowanie taryf dla paliw gazowych zatwierdzanych przez Prezesa URE

W związku z pytaniami dotyczącymi stosowania taryf dla paliw gazowych w przypadkach, gdy paliwo to jest dostarczane do budynku, którego odbiorcą jest właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego np. wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa, został opublikowany komunikat w sprawie zakresu stosowania taryf dla paliw gazowych zatwierdzanych przez Prezesa URE.

Szczegóły w Komunikacie Prezesa URE nr 76/2018 w sprawie zakresu stosowania taryf dla paliw gazowych zatwierdzanych przez Prezesa URE.

Data publikacji : 03.10.2018

Opcje strony