Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7746,Aktualizacja-pakietow-informacyjnych-dla-koncesjonariuszy-w-zakresie-ciepla.html
25.05.2024, 00:48

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aktualizacja pakietów informacyjnych dla koncesjonariuszy w zakresie ciepła

Informujemy, że na stronie Urzędu Regulacji Energetyki w sekcji „Jak uzyskać koncesję” zostały opublikowane zaktualizowane pakiety informacyjne dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu, przesyłaniu lub dystrybucji ciepła.

W pakietach znajdują się również informacje dotyczące zmiany koncesji oraz przedłużenia terminu jej obowiązywania.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi pakietami informacyjnymi.

Data publikacji : 09.10.2018

Opcje strony