Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7759,Srednia-kwartalna-cena-energii-elektrycznej-niepodlegajaca-obowiazkowi-publiczne.html
19.05.2024, 20:40

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia kwartalna cena energii elektrycznej niepodlegająca obowiązkowi publicznej sprzedaży

Informujemy, że średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, wyniosła za III kwartał 2018 r. 183,69 zł/MWh.

Dla porównania - cena ta za II kwartał 2018 r. wyniosła 174,23 zł/MWh.

Szczegóły znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 79/2018.

Data publikacji : 12.10.2018

Opcje strony