Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Treść oferty składanej w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE

W związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, zmianie uległa treść oferty składanej w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w części dotyczącej składanych przez Wytwórcę oświadczeń.

W związku z powyższym, oprócz konieczności wskazania przez Wytwórcę w formularzu oferty wartości ceny sprzedaży energii elektrycznej wynikającej z oferty, Wytwórca zobowiązany jest także do wskazania w jej treści kwoty udzielonej pomocy publicznej (inwestycyjnej) na realizację inwestycji w zakresie danej instalacji odnawialnego źródła energii, a także wartości ceny skorygowanej, obliczonej zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Szczegółowe informacje w tym zakresie, a także poglądowe przykłady wypełnienia formularza oferty w tym zakresie, znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 80/2018 w sprawie sposobu wypełniania formularza oferty na sprzedaż energii elektrycznej składanego w aukcji w roku 2018.

Wszystkich uczestników najbliższych aukcji bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z ww. informacją.

Data publikacji : 12.10.2018

Opcje strony

do góry