Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przykłady kosztów niezaliczanych do pomocy inwestycyjnej przeznaczonej na realizację inwestycji w zakresie instalacji OZE na potrzeby systemu aukcyjnego oraz systemów FIT/FIP

Na stronie URE została opublikowana informacja z zestawieniem przykładowych kosztów inwestycyjnych, których w ocenie Prezesa URE, nie należy uwzględniać przy obliczaniu wartości pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 39a ust. 1 ustawy OZE – tj. odpowiednio na potrzeby udziału w systemie aukcyjnym lub w systemach FIT/FIP.

Szczegóły w Informacji - Przykłady kosztów niezaliczanych do pomocy inwestycyjnej przeznaczonej na realizację inwestycji w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii na potrzeby systemów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii tj. systemu aukcyjnego oraz systemów FIT/FIP.

Data publikacji : 12.10.2018
Data modyfikacji : 03.06.2020

Opcje strony

do góry