Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7779,Informacje-na-temat-aukcji-na-sprzedaz-energii-elektrycznej-z-odnawialnych-zrode.html
18.07.2024, 09:12

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacje na temat aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, przeprowadzonych w dniach 17, 18 i 19 października 2018 r.

W dniach 17, 18 i 19  października 2018 r. , zgodnie z ogłoszeniem Prezesa URE z dnia 13 września 2018 r. przeprowadzono 3 aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Informacje o wynikach przeprowadzonych aukcji dostępne są w Informacjach Prezesa URE nr 82, 83 i 84 .

Data publikacji : 23.10.2018

Opcje strony