Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XXVIII Konferencja Energetyczna EuroPOWER z udziałem Prezesa URE

Wyzwania przed jakimi stoi polska elektroenergetyka, bezpieczeństwo energetyczne oraz trendy na światowym i europejskim rynku energii to główne zagadnienia Konferencji Energetycznej EuroPOWER, której XXVIII edycja odbywa się 24-25 października br. w Warszawie. Co pół roku w ramach konferencji kluczowi przedstawiciele branży energetycznej spotykają się, aby wspólnie przedyskutować najistotniejsze zmiany zachodzące na rynku.

W imieniu ministra energii tegoroczne forum otworzył Prezes URE Maciej Bando. Zwrócił on uwagę, że tegoroczna jesienna edycja Europower przypadła na skomplikowany i trudny okres dla polskiej energetyki. - Działajmy tak, by w przyszłości można było powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co było można - mówił Prezes URE. Pomimo bieżących problemów należy pamiętać, że działamy na rzecz i dla dobra następnych pokoleń. Naszym największym wyzwaniem będzie ochrona klimatu, a ograniczanie emisji CO2 to tylko część walki ze zmianami klimatu. Przypomniał, że branża energetyczna potrzebuje stabilnych regulacji i musi być ponad bieżące zagadnienia, będąc krwiobiegiem polskiej gospodarki w długofalowej perspektywie.

Szef URE był również uczestnikiem debaty nt. Europejskiego rynku energii elektrycznej - diagnoza i kierunki zmian. Rekomendacje polskiego operatora systemu przesyłowego”, która rozpoczęła się wystąpienie Prezesa PSE SA p. Eryka Kłossowskiego. Prelegenci rozmawiali o rynku energii elektrycznej w Polsce i w Europie, rynku strefowym i węzłowym oraz o rosnącej liczbie prosumentów, ale także o roli Towarowej Giełdy Energii. Zaproszeni do dyskusji goście poruszyli również temat zwiększającej się roli OZE, generacji rozproszonej oraz rozwoju elektromobilności. Dyskusja skupiła się na wyzwaniach, przed jakimi stoi polska elektroenergetyka w kontekście dynamicznej digitalizacji sektora, a także polityki energetycznej UE stojącej przed koniecznością znalezienia optymalnej konstrukcji przyszłego rynku energii. Jak zauważył Prezes URE przed operatorem systemu przesyłowego stoi duże wyzwanie. - Zwiększenie wymiany transgranicznej, zniesienie ograniczeń wewnątrzkrajowych, rozbudowanie możliwości importu i eksportu energii - to są główne zadania, spełnienia których oczekujemy od operatora. Dlatego idee, które rząd próbuje wdrożyć, muszą być dostosowane do warunków panujących w Europie i uzgodnione z naszymi sąsiadami - mówił Regulator.

W panelu uczestniczyli także wicemister energii Tomasz Dąbrowski, prezes Zarządu PSE Eryk Kłossowski, prezes Zarządu Innogy Stoen Operator Robert Stelmaszczyk oraz wiceprezes Zarządu TGE Piotr Listwoń.

Konferencja Energetyczna EuroPOWER jest cyklicznym przedsięwzięciem koncentrującym się na problematyce bezpieczeństwa energetycznego, efektywności oraz rozwoju rynków energii.

Więcej informacji nt. XXVIII Konferencji Energetycznej EuroPOWER na www.konferencjaeuropower.pl.

Patronem Honorowym konferencji, podobnie jak w poprzednich edycjach, jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Data publikacji : 25.10.2018
Data modyfikacji : 25.10.2018

Opcje strony

do góry