Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozliczenia za sprzedaż energii elektrycznej i gazu po zaprzestaniu działalności przez Energetyczne Centrum

Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń od odbiorców energii i gazu dotyczących kwestii związanych z rozliczeniem, w tym możliwością odzyskania nadpłaty za energię elektryczną lub paliwo gazowe od przedsiębiorstwa Energetyczne Centrum S.A., które zaprzestało w pierwszej połowie września 2018 r. działalności w zakresie sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego, informujemy, że konsumenci, którzy mieli zawarte umowy z Energetycznym Centrum S.A., powinni zapłacić za energię elektryczną na rachunek tej Spółki za okres do 10 września 2018 r., natomiast z tytułu sprzedaży paliwa gazowego za okres do 11 września 2018 r.

Należności z tytułu energii elektrycznej oraz paliwa gazowego za okres odpowiednio po 10 i 11 września 2018 r., odbiorcy powinni uiszczać na rzecz przedsiębiorstw energetycznych świadczących im usługę tj. w przypadku sprzedaży energii - sprzedawcy świadczącemu usługę sprzedaży rezerwowej, nowemu wybranemu przez odbiorcę sprzedawcy, natomiast w przypadku paliwa gazowego - sprzedawcy awaryjnemu, którym z mocy prawa jest PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

Więcej w Informacji Prezesa URE nr 88/2018 w sprawie w sprawie problemów odbiorców związanych z rozliczeniem po zaprzestaniu działalności przez Energetyczne Centrum S.A. w zakresie sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego.

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami dotyczący sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej oraz sprzedawcy awaryjnego w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 74/2018.

Data publikacji : 08.11.2018

Opcje strony

do góry