Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacje dotyczące zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w okresie od XII 2007 r. do IX 2018 r.

Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, na koniec września 2018 r. liczba odbiorców TPA z grup taryfowych A,B,C wyniosła 198 638, co oznacza wzrost od końca 2017 r. o 10 407, czyli o 5,5%.

Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec września 2018 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 592 168, a więc zwiększyła się od końca grudnia 2017 r. o 45 301, co stanowi wzrost o 8,3%.

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii w okresie styczeń-wrzesień 2018 r. w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres:

Informacje dotyczące liczby zmian sprzedawcy w I-IX 2018 r.

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A,B,C w sierpniu 2018 r. wyniosła 456, natomiast we wrześniu 2018 r. liczba zmian sprzedawcy wyniosła 425. Natomiast w grupie taryfowej G w sierpniu 2018 r. przeprowadzono 5 056 zmian sprzedawcy, a we wrześniu 2018 r. liczba ta wyniosła 4 491 zmian.

Informacje dotyczące zmian sprzedawcy energii od roku 2007, oraz dane dot. poszczególnych operatorów

znajdują się w Informacji dotyczącej zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do IX 2018 r.

Data publikacji : 15.11.2018

Opcje strony

do góry