Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7868,Hurtowy-rynek-gazu-ziemnego-w-III-kwartale-2018-r.html
2020-08-14, 22:42

Strona znajduje się w archiwum.

Hurtowy rynek gazu ziemnego w III kwartale 2018 r.

Na koniec trzeciego kwartału 2018 r. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 200 podmiotów, natomiast 109 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym - wynika z danych o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle przygotowanych w ramach monitoringu hurtowego rynku gazu ziemnego.

W III kwartale 2018 r. wolumen gazu dostarczonego w ramach hurtowego obrotu gazem ziemnym w wyniku transakcji sprzedaży zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 3 983 820 MWh (średnia cena 98,12 zł/MWh), natomiast wolumen gazu dostarczonego w III kwartale  2018 roku w wyniku realizacji kontraktów zawartych na giełdzie towarowej wyniósł 18 710 891 MWh (średnia cena 90,97 zł/MWh).Szczegółowe dane przedstawia Informacja o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle za III kwartał 2018 r.

Data publikacji : 19.11.2018

Opcje strony