Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyniki pięciu aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, przeprowadzonych w dniach 5, 6, 7, 13 i 14 listopada 2018 r.

W dniach 5, 6, 7, 13 i 14 listopada 2018 r., zgodnie z ogłoszeniami Prezesa URE z dnia 2 października 2018 r., przeprowadzono 5 aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii:

  • 5 listopada br. odbyła się aukcja „AZ/6/2018”.

Liczba ofert, które wygrały aukcję: 31.

  • 6 listopada br. odbyła się aukcja „AZ/7/2018”.
    Liczba ofert, które wygrały aukcję: 1.
  • 7 listopada br. odbyła się aukcja „AZ/8/2018”.
    Do aukcji nie przystąpił żaden Wytwórca.
  • 13 listopada br. przeprowadzono aukcję „AZ/10/2018”.

Aukcja nie została rozstrzygnięta z powodu niezłożenia wymaganej liczby ofert, spełniających warunki określone w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii.

  • 14 listopada br. odbyła się aukcja „AZ/11/2018”.

Liczba ofert, które wygrały aukcję: 29.

Więcej o wynikach aukcji w Informacjach Prezesa URE w sekcji Aukcje OZE-Ogłoszenia.

Data publikacji : 21.11.2018

Opcje strony

do góry