Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7939,Wazna-informacja-dla-klientow-Energetycznego-Centrum-SA.html
26.05.2024, 16:46

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ważna informacja dla klientów Energetycznego Centrum S.A.

Na stronie internetowej URE opublikowana została Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 102/2018) w sprawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie ogłoszenia upadłości Energetycznego Centrum S.A.

Prezes URE informuje klientów Energetycznego Centrum S.A., że na stronie internetowej  https://www.ec.net.pl/  Syndyk Masy Upadłości Energetycznego Centrum S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie zamieścił postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie ogłoszenia upadłości Energetycznego Centrum S.A. wraz  z informacją dla klientów Energetycznego Centrum, co do możliwości dochodzenia ich roszczeń.

Do informacji Prezesa URE dołączone są:

  1. postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych  i restrukturyzacyjnych z dnia 03 grudnia  2018 roku o ogłoszeniu upadłości Energetycznego Centrum S.A., 
  2. zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości, 
  3. wzór zgłoszenia wierzytelności.  

Więcej szczegółów w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 102/2018 

 

Data publikacji : 13.12.2018
Data modyfikacji : 14.12.2018

Opcje strony