Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Do 11 stycznia 2019 - zmiana statusów wszystkich ofert wysłanych w ubiegłorocznych aukcjach w systemie IPA

W związku z koniecznością aktywacji w systemie IPA funkcji sprawozdawczych, dedykowanych instalacjom, które zwyciężyły w aukcjach przeprowadzonych i rozstrzygniętych w 2018 r., informujemy, że w terminie do 11 stycznia br., w systemie tym nastąpi zmiana statusów wszystkich ofert wysłanych w ubiegłorocznych aukcjach. Czynności związane z nadaniem ofertom stosownych statusów w IPA będą miały charakter wyłącznie techniczny i zostaną dokonane w oparciu o wyniki aukcji ogłoszone przez Prezesa URE w BIP URE.

Celem wyeliminowania Państwa ewentualnych wątpliwości informujemy, że ze względu na ograniczenia systemowe, oferty, które w wyniku rozstrzygnięcia przegrały aukcję albo zostały podpisane w sposób niezgodny z wymaganiami Regulaminu aukcji, uzyskają status „niezłożone”.

 

Data publikacji : 07.01.2019
Data modyfikacji : 03.06.2020

Opcje strony

do góry