Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dla operatorów systemu elektroenergetycznego przesyłowego

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 7 ust. 8l ustawy – Prawo energetyczne

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina o obowiązku przedsiębiorstw zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej przedstawienia informacji dotyczących:

  1. podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lokalizacji przyłączeń, mocy przyłączeniowej, rodzaju instalacji, dat wydania warunków przyłączenia, zawarcia umów o przyłączenie do sieci i rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej,
  2. wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci przedsiębiorstwa o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym; wartość łącznej mocy przyłączeniowej jest pomniejszana o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci elektroenergetycznej.

Informacje te przedsiębiorstwo aktualizuje co najmniej raz na kwartał, uwzględniając dokonaną rozbudowę i modernizację sieci oraz realizowane i będące w trakcie realizacji przyłączenia oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej.

Więcej szczegółów w Informacji w sekcji Biznes - Obowiązki sprawozdawcze - formularze - Energia elektryczna

Data publikacji : 10.01.2019
Data modyfikacji : 24.04.2019

Opcje strony

do góry