Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie podmiotu realizującego NCW za 2018 rok

Na stronie URE zostały udostępnione elektroniczne wersje formularzy sprawozdania rocznego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy za 2018 r.

Sprawozdanie należy wypełnić i przekazać na adres Urzędu Regulacji Energetyki najpóźniej do 1 marca 2019 r.

Jednocześnie przypominamy, że 31 stycznia 2019 r. mija termin uiszczenia opłaty zastępczej, o której mowa w art. 23 ust. 1a ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, związanej z realizacją Narodowego Celu Wskaźnikowego za 2018 rok. Wpłaty należy dokonać na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nr 41 1130 1017 0020 1487 3520 0005, o ile podmiot skorzystał z możliwości wykonania części obowiązku realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego za 2018 r. poprzez uiszczenie opłaty zastępczej. Kopię dowodu wpłaty tej opłaty należy wówczas dołączyć do sprawozdania rocznego dotyczącego realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego.

Więcej w Komunikacie Prezesa URE nr 7/2019 w sprawie udostępnienia wzoru sprawozdania podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy na podstawie ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Data publikacji : 11.01.2019
Data modyfikacji : 01.02.2019

Opcje strony

do góry