Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ankieta dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych dotycząca zmiany sprzedawcy - jednorazowe badanie roczne za 2018 rok

Termin przesłania informacji dotyczących zmiany sprzedawcy energii w 2018 r. upływa 28 lutego 2019 r.

W związku z obowiązkiem monitorowania funkcjonowania systemu elektroenergetycznego przez Prezesa URE, przedsiębiorstwa energetyczne proszone są o przedstawienie informacji dotyczących zmiany sprzedawcy.

Informacje w formie wypełnionej ankiety należy przesłać do Urzędu Regulacji Energetyki do 28 lutego 2019 r.

Ankieta dostępna jest w sekcji  Biznes - Obowiązki sprawozdawcze - formularze - Energia elektryczna.

Data publikacji : 25.01.2019
Data modyfikacji : 28.02.2019

Opcje strony

do góry