Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Realizacja obowiązków dot. umarzania świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej w 2019 r.

Mając na celu ułatwienie przedsiębiorcom realizację obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, Prezes URE informuje, jak będzie się kształtować realizacja obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii w 2019 r.

Szczegóły dotyczące realizacji ww. obowiązku znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 12/2019 .  

Data publikacji : 04.02.2019
Data modyfikacji : 04.02.2019

Opcje strony

do góry