Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8100,Problemy-odbiorcow-koncowych-zwiazane-z-brakiem-ofert-sprzedazy-energii-elektryc.html
2020-08-13, 07:39

Strona znajduje się w archiwum.

Problemy odbiorców końcowych związane z brakiem ofert sprzedaży energii elektrycznej

Prezes URE zauważa problemy odbiorców końcowych związane z brakiem ofert sprzedaży energii elektrycznej na rynku, w tym również skutki uruchamiania sprzedaży rezerwowej dla tych odbiorców.

Więcej w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 16/2019.

Data publikacji : 18.02.2019
Data modyfikacji : 19.02.2019

Opcje strony