Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe wytyczne do treści Programów zgodności opracowywanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych i operatora systemu magazynowania

Prezes URE oczekuje przedłożenia do zatwierdzenia dostosowanych Programów Zgodności do końca maja 2019 r.

Prezes URE zatwierdził Wytyczne do treści Programów Zgodności opracowywanych przez operatorów sieci dystrybucyjnych i operatora systemu magazynowania. Ostateczny kształt Wytycznych jest rezultatem spotkań, dyskusji, propozycji i komentarzy przedstawicieli Prezesa URE i Inspektorów ds. zgodności. Do przekazania opinii zaproszone zostały również Zarządy operatorów.

W ocenie Prezesa URE, Programy Zgodności, które zostaną przygotowane na bazie nowych Wytycznych, przyczynią się do coraz lepszego funkcjonowania rynków energii elektrycznej i paliw gazowych.

Prezes URE oczekuje od operatorów systemów dystrybucyjnych i operatora systemu magazynowania (na których ustawa – Prawo energetyczne nakłada obowiązek opracowania Programów Zgodności), przedłożenia do zatwierdzenia dostosowanych Programów Zgodności do końca maja 2019 r.

Nowe Wytyczne dostępne są jako załącznik do Informacji Prezesa URE nr 15/2019.

Data publikacji : 20.02.2019
Data modyfikacji : 29.04.2019

Opcje strony

do góry