Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje w sprawie punktów właściwych systemu przesyłowego

Prezes URE prosi o zgłaszanie uwag do dnia 25 marca 2019 r.

W związku ze zmianami regulacyjnymi na rynku gazu ziemnego tj. zakończeniem stosowania środków tymczasowych oraz wprowadzeniem do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej nowych zasad uruchamiania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r., niezbędne stało się wprowadzenie zmian na liście punktów właściwych systemu przesyłowego.

Prezes URE prosi o zapoznanie się z przedstawionymi listami punktów właściwych Krajowego Systemu Przesyłowego i Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia oraz zgłaszanie wszelkich uwag i propozycji pisemnie na adres Urzędu Regulacji Energetyki (Urząd Regulacji Energetyki, Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: drr@ure.gov.pl.

Uwagi można zgłaszać w terminie 11-25 marca 2019 r.

W zakładce Paliwa gazowe - Europejski rynek gazu - Konsultacje z rynkiem dostępny jest Komunikat w sprawie konsultacji punktów właściwych systemu przesyłowego oraz listy: Punktów właściwych Krajowego Systemu Przesyłowego oraz Punktów właściwych Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT).

 

Data publikacji : 11.03.2019
Data modyfikacji : 27.03.2019

Opcje strony

do góry