Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Realizacja obowiązków wytwórców energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE, którzy wygrali aukcje w latach 2016-2017

Na stronie Urzędu, w zakładce Odnawialne Źródła Energii – Aukcje OZE- Formularze sprawozdawcze opublikowana została Instrukcja dotycząca realizacji obowiązków wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji OZE, którzy wygrali aukcje na sprzedaż energii w latach 2016-2017, a następnie uzyskali zaświadczenie, o którym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy OZE („systemy FIT/FIP”).

Wraz z Instrukcją opublikowane zostały Rekomendowane wzory sprawozdań, o których mowa w Instrukcji, Wzór oświadczenia potwierdzającego, że skumulowane wsparcie, otrzymane do dnia zakończenia uczestnictwa w aukcyjnym systemie wsparcia, nie przekracza maksymalnej wartości pomocy publicznej oraz Zestawienie danych na potrzeby rozliczenia pomocy publicznej w aukcyjnym systemie wsparcia.

Link do materiałów

Data publikacji : 20.03.2019
Data modyfikacji : 20.03.2019

Opcje strony

do góry