Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym: kwartalna i roczna

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, Prezes URE poinformował o średnich cenach sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.  W IV kwartale 2018 r. cena ta wyniosła 205,50 zł/MWh, natomiast średnia cena za 2018 r. to 194,30 zł/MWh.

Szczegóły, w tym metodologia obliczania cen, znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 19/2019  w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2018 roku oraz w Informacji Prezesa URE nr 20/2019 w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2018

Data publikacji : 28.03.2019
Data modyfikacji : 28.03.2019

Opcje strony

do góry