Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzje Prezesa URE dot. metod wyznaczania cen referencyjnych stosowanych w kalkulacji taryf dla usług przesyłania paliw gazowych

29 marca 2019 r. Prezes URE wydał decyzje na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu zatwierdzające:

  • Metodę wyznaczania cen referencyjnych nr 1/OGP w zakresie własnej sieci przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. na okres: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,
  • Metodę wyznaczania cen referencyjnych nr 1/SGT w zakresie sieci przesyłowej będącej własnością przedsiębiorstwa energetycznego System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. z siedzibą w Warszawie na okres: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Szczegóły w biuletynie branżowym

Data publikacji : 29.03.2019
Data modyfikacji : 04.04.2019

Opcje strony

do góry