Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8194,Srednia-cena-energii-elektrycznej-sprzedawanej-na-zasadach-innych-niz-okreslone-.html
2020-05-28, 16:30

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 ustawy Prawo energetyczne

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, wyniosła za I kwartał 2019 r. 221,28 zł/MWh

Szczegóły znajdują się Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 28/2019

Data publikacji : 11.04.2019
Data modyfikacji : 11.04.2019

Opcje strony