Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Czyste ciepło 2030. Strategia dla ciepłownictwa” z udziałem Prezesa URE

17 kwietnia br. w Warszawie odbyła się Konferencja przedstawiająca najnowszy raport pn. „Czyste ciepło 2030. Strategia dla ciepłownictwa”. Spotkanie miało na celu omówienie możliwości likwidacji smogu i ograniczenia emisji CO2 oraz wskazanie mechanizmów i działań wspierających rozwój polskiego ciepłownictwa. Punktem wyjściowym do dyskusji była strategia eliminacji zanieczyszczeń powietrza z ogrzewnictwa i ciepłownictwa, nad którą pracowało przez ostanie kilka miesięcy Forum Energii we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii i Instytutem Badań Strukturalnych.

Na konferencji zostały omówione wyniki analiz korzyści i kosztów związanych z poprawą jakości powietrza w Polsce. Zaproszeni goście rozmawiali, jak dążyć do ograniczenia i likwidacji smogu, jednocześnie modernizując, zmieniając, rozwijając systemy ciepłownicze. Paneliści wskazywali na problem, jakim jest ogrzewanie indywidualnie paliwami niskiej jakości oraz utrzymanie kosztu ciepła w budżecie domowym na racjonalnym i akceptowalnym poziomie.

Podczas pierwszej debaty paneliści dyskutowali jak przekonać społeczeństwo do koniecznych zmian w ciepłownictwie. Wśród zaproszonych gości poza Prezesem URE Maciejem Bando, udział wzięli: Prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego Andrzej Guła, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek oraz Jakub Sokołowski z Instytutu Badań Strukturalnych.

Jak zauważył Prezes URE, ważnym elementem walki ze smogiem są gminne plany zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną oraz wodę i ścieki. – To w nich powinny być i są nakreślone wieloletnie programy działania – zaznaczył Regulator. Dalsze działania są oczywiste: stopniowe wycofywanie paliw kopalnych – tutaj dochodzi kwestia efektu cieplarnianego i redukcja emisji CO2. Jednak trzeba pamiętać o ubóstwie energetycznym. Starszych ludzi mieszkających w domach nie stać na płacenie za nieefektywne termicznie, przewymiarowane i niedostosowane do mieszkania dla jednej osoby ogrzewanie – dodał Prezes URE.

Wydarzenie objął patronatem honorowym Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Więcej na stronie Organizatora: http://forum-energii.eu/pl/wydarzenia/strategia-2030

Data publikacji : 17.04.2019
Data modyfikacji : 18.04.2019

Opcje strony

do góry