Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8221,Sprawozdanie-z-dzialalnosci-w-2018-roku-Koordynatora-ds-negocjacji-przy-Prezesie.html
2020-08-13, 07:21

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie z działalności w 2018 roku Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki

W 2018 roku do Koordynatora wpłynęło 620 spraw

Na stronie Koordynatora ds. negocjacji, w sekcji Sprawozdania opublikowane zostało Sprawozdanie Koordynatora ds. negocjacji z działalności w 2018 roku.

Data publikacji : 29.04.2019
Data modyfikacji : 08.05.2019

Opcje strony