Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Do 15 maja realizacja obowiązków informacyjnych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie obrotu, przywozu, magazynowania oraz zapasów gazu ziemnego

W Informacji nr 30/2019 Prezes URE zwraca uwagę na konieczność właściwej realizacji obowiązku informacyjnego o działaniach podjętych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia poprzedniego roku, mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą, przywozu gazu ziemnego oraz utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą oraz podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego.

Więcej w Informacji Prezesa URE nr 30/2019

 

W Komunikacie nr 31/2019 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina o obowiązku przedłożenia informacji o  wielkości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego ustalonych na okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września roku kolejnego. Obowiązek dotyczy podmiotów, które w okresie od 1 kwietnia roku ubiegłego do dnia 31 marca danego roku dokonały przywozu gazu ziemnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmioty te są zobowiązane do przedłożenia Prezesowi URE, w terminie do dnia 15 maja informacji o  wielkości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego ustalonych na okres od dnia 1 października danego roku do dnia 30 września roku kolejnego, w celu ich weryfikacji.

Więcej w Komunikacje Prezesa URE nr 31/2019

Data publikacji : 06.05.2019
Data modyfikacji : 15.05.2019

Opcje strony

do góry