Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8229,Sprzedaz-rezerwowa-paliw-gazowych-po-zaprzestaniu-sprzedazy-przez-dotychczasoweg.html
2023-10-01, 04:43

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprzedaż rezerwowa paliw gazowych po zaprzestaniu sprzedaży przez dotychczasowego sprzedawcę

Nowe regulacje dotyczące sprzedaży rezerwowej w ustawie Prawo energetyczne

W ostatnich miesiącach weszły w życie zmiany Prawa energetycznego dotyczące sprzedaży rezerwowej paliw gazowych, zaś kolejne wejdą w życie w czerwcu br. To bardzo istotne przepisy dla konsumentów, zapewniające ciągłość zaopatrzenia gospodarstw domowych w gaz.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad postępowania w przypadku zaprzestania dostarczania gazu przez dotychczasowego sprzedawcę do odbiorcy w gospodarstwie domowym oraz czym charakteryzuje się umowa sprzedaży rezerwowej zawierana w takich sytuacjach. Szczegółowe informacje zawarte są w sekcji Konsument – FAQ często zadawane pytania – Gaz ziemny.

Data publikacji : 08.05.2019
Data modyfikacji : 08.05.2019

Opcje strony