Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązek sprawozdawczy przedsiębiorstw energetycznych, którym udzielono koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej

Do 5 dnia kalendarzowego miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału, wybrane przedsiębiorstwa energetyczne, którym udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej mają obowiązek przesłania Prezesowi URE informacji na Formularzu W2 dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne.

Wypełniony Formularz W2 należy przesłać w formie elektronicznej w formacie excel na adres: art49a@ure.gov.pl oraz w wersji papierowej na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

Szczegółowe informacje, w tym pismo do przedsiębiorstw, wzór formularza i objaśnienia do formularza, znajdują się w sekcji Biznes ‒ Obowiązki sprawozdawcze - formularze - energia elektryczna

Data publikacji : 16.05.2019
Data modyfikacji : 17.05.2019

Opcje strony

do góry