Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Do 1 czerwca - nabór kandydatek i kandydatów do Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

Urząd Regulacji Energetyki, jako członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw zachęca do zgłaszania kandydatów do Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes” przyznawanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Konkurs skierowany jest do przedstawicieli biznesu i środowiska poza biznesowego, którzy działają na rzecz upowszechniania idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Nagroda przyznawana jest co dwa lata osobom, które poprzez swoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniają się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, a także do dokonania realnych zmian w instytucjach, w których pracują, prowadzących do tego, aby zarządzanie nimi było bardziej odpowiedzialne.

Tegoroczna, trzecia edycja Nagrody zostanie przyznana za działania zrealizowane w latach 2017-2018 w kategoriach Biznes oraz Sektor pozabiznesowy, a także w kategoriach specjalnych: wolontariat pracowniczy, gospodarka w obiegu zamkniętym, ochrona klimatu, zrównoważone innowacje społeczne, zarządzanie różnorodnością.

Kandydatów do Nagrody można zgłaszać do 1 czerwca br. poprzez formularz zgłoszeniowy  na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda. Udział w konkursie jest bezpłatny i otwarty dla pracowników każdego szczebla reprezentujących zarówno biznes, jak i organizacje poza biznesowe (NGO, uczelnie, instytucje publiczne, administrację).

Kandydata do nagrody może zgłosić dowolna osoba ‒ za wiedzą i zgodą zarówno osoby zgłaszanej, jak i instytucji (zarejestrowanej na terytorium Polski), w której ta osoba jest zatrudniona.

Szczegóły na temat Nagrody, regulamin i formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda.

Data publikacji : 24.05.2019
Data modyfikacji : 24.05.2019

Opcje strony

do góry