Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy wzór formularza sprawozdań o rodzajach i lokalizacji paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności

24 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania informacji o rodzajach i lokalizacji paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności.

Oznacza to, że sprawozdania składane od tego dnia powinny być złożone zgodnie z nowym wzorem formularza.

Nowy wzór należy stosować przy składaniu informacji:

- przez przedsiębiorcę, który nie składał nigdy żadnej informacji,

- przez przedsiębiorcę, który dokonuje aktualizacji informacji (należy wypełnić całą informację na nowym wzorze).

 

W Informacji Prezesa URE nr 37/2019 zawarte zostały objaśnienia ułatwiające wypełnienie formularza.

Data publikacji : 30.05.2019
Data modyfikacji : 04.07.2019

Opcje strony

do góry