Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8264,Podsumowanie-kadencji-Prezesa-Urzedu-Regulacji-Energetyki.html
24.04.2024, 17:38

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie kadencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Dbamy o równowagę. Podsumowanie kadencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki” zawierającą wybrane aspekty rynków energii w latach 2014 – 2019.

Publikacja zawiera krótki przegląd działalności organu regulacyjnego za ostatnie pięć lat. Syntetyczne podsumowanie przedstawia wybór zagadnień, które wskazują na rolę Regulatora i prac Urzędu Regulacji Energetyki oraz wpływ podejmowanych przez Regulatora działań na rynki regulowane.

Lata kadencji 2014 ‒ 2019 to okres wielu zmian w szeroko pojmowanej energetyce nie tylko w Polsce, ale także w środowisku europejskim i gospodarczej polityce światowej. To czas, w którym zmieniła się Polska, UE, ale także rynki energii w Unii, w Polsce i na świecie. Oprócz wielu zmian legislacyjnych energetyka – a wraz z nią Regulator rynków – musiał mierzyć się z wieloma różnorodnymi wyzwaniami.

Więcej o istotnych zmianach i wydarzeniach na rynkach energii w publikacji „Dbamy o równowagę. Podsumowanie kadencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki”.

Zapraszamy do lektury.

Data publikacji : 31.05.2019
Data modyfikacji : 31.05.2019

Opcje strony