Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy wzór formularza sprawozdań o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu

24 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu.

Do złożenia sprawozdania zobowiązane jest:

  1. przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych (WPC),
  2. przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ),
  3. podmiot przywożący (RPP).

 W stosunku do dotychczasowego wzoru sprawozdania wprowadzono zasadnicze zmiany.

W Informacji Prezesa URE nr 39/2019 zawarte zostały objaśnienia ułatwiające wypełnienie formularza.

 

Data publikacji : 03.06.2019
Data modyfikacji : 03.06.2019

Opcje strony

do góry