Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8273,Ceny-referencyjne-energii-elektrycznej-z-OZE-w-2019-r-oraz-okresy-obowiazujace-z.html
22.07.2024, 22:58

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ceny referencyjne energii elektrycznej z OZE w 2019 r. oraz okresy obowiązujące zwycięzców aukcji w 2019 roku

29 maja br. w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2019 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2019 roku.

Rozporządzenie określa:

  1) maksymalną cenę za 1 MWh, za jaką w 2019 r. może zostać sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii,

  2) okres, w którym przysługuje obowiązek zakupu, o którym mowa w art. 92 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz okres, w którym przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa   w  art. 92 ust. 5 tej ustawy - przysługujące wytwórcom, którzy w 2019 r. wygrają aukcję.

Ponadto, stosownie do art. 70e ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, opublikowane wartości cen referencyjnych stanowią podstawę:

  • kalkulacji stałej ceny zakupu, po jakiej od wytwórcy, o którym mowa w art. 70a ust. 1 zakupu energii elektrycznej dokonuje sprzedawca zobowiązany lub
  • wyliczenia ujemnego salda dla wytwórcy, o którym mowa w art. 70a ust. 2 albo w art. 70b ust. 9 pkt 2 tej ustawy.

 

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2019 r.

Wysokość cen referencyjnych według rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 maja 2019 r.

 

Data publikacji : 04.06.2019
Data modyfikacji : 04.06.2019

Opcje strony