Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wypełniania formularza W2 przez wytwórców energii elektrycznej

Informacje na Formularzu W2 powinny być przesłane do 5 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału.

W związku z zapytaniami odnośnie wypełniania formularza W2, dotyczącego zrealizowanych w danym kwartale umów sprzedaży energii elektrycznej, informujemy:

W objaśnieniach do Formularza W2 w punkcie I: „Zakres sprawozdawczości i okres sprawozdawczy”,  podpunkt 3 brzmi:

Informacje przedstawione w formularzu powinny dotyczyć wyłącznie energii elektrycznej pochodzącej z własnej produkcji. Nie należy przedstawiać danych dotyczących sprzedaży energii elektrycznej, której źródłem jest zakup w ramach prowadzenia działalności polegającej na obrocie energią elektryczną oraz energii zakupionej w celu realizacji kontraktów handlowych.

Zatem w formularzu W2 należy wykazać tylko i wyłącznie ilość, wartość i cenę energii elektrycznej pochodzącej jedynie z własnej produkcji.

W przypadku energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym, wartość i cena wykazanej energii nie powinny zawierać:

  1. kosztów realizacji obowiązków  wynikających z ustawy o odnawialnych źródłach energii (zakup tzw. energii kolorowej),
  2. kosztów realizacji obowiązków wynikających z ustawy o efektywności energetycznej (zakup tzw. świadectw „białych),
  3. podatku VAT,
  4. podatku akcyzowego.

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wypełniania formularza W2

Data publikacji : 13.06.2019
Data modyfikacji : 14.06.2019

Opcje strony

do góry