Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ważna informacja dla koncesjonariuszy z woj. mazowieckiego prowadzących działalność w zakresie paliw ciekłych

Informujemy, że przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie województwa mazowieckiego:

  1. prowadzący działalność w zakresie obrotu paliwami ciekłymi,
  2. dokonujący przywozu paliw ciekłych

od czerwca 2019 r. powinni składać wnioski:

  • o udzielenie/zmianę/cofnięcie/wygaśnięcie koncesji na obrót paliwami ciekłymi,
  • o wpis do rejestru podmiotów przywożących, jego zmianę lub wykreślenie z tego rejestru

do Departamentu Rynku Paliw Ciekłych w Urzędzie Regulacji Energetyki w Warszawie, na adres: Al. Jerozolimskie 181, 00-222 Warszawa.

Data publikacji : 14.06.2019
Data modyfikacji : 14.06.2019

Opcje strony

do góry